Jelgavas mērnieks

Mērniecības pakalpojumi Jelgavā un visā Zemgalē


Sertificēts mērnieks - Aldis Meija


+371 29 258 956

SAZINĀTIES


Mērniecības Pakalpojumi


Ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija, zemes, īpašumu un robežu uzmērīšana,zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana, platību precizēšana, kadastrālā uzmērīšana, izpildmērījumi, shēmas, būvasis, nivelēšana, atbalsta punkti, inženierģeodēzija, konsultācijas, detālplānojums, pilsētbūvnieciskā izpēte, robežu plānu izgatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, nekustamā īpašuma formēšana, izpildmērījumu veikšana, shēmu izgatavošana, meža zemju transformējamās platības uzmērīšana, būvasu nospraušana, ģeodēzisko atbalsta punktu ierīkošana, apgrūtinājumu plāna aktualizācija, derīgo izrakteņu laukumu platību uzmērīšana, robežzīmju atjaunošana.

Sazināties